Pilsēta Pašvaldība Viesiem Uzņēmējdarbība
Vārda dienas:Alnis, Andulis
Latviski English По-русски Teksta versija Mainīt teksta izmēru
Ceturtdiena, 19. janvāris
2:15
ITI PROJEKTU KONKURSI *

2015.gada 5.novembrī Jelgavas pilsētas pašvaldība un Latvijas Republikas Finanšu ministrija parakstīja deleģēšanas līgumu “Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu”, un līdz ar deleģēšanas līgumu parakstīšanu pašvaldība kļuva par Eiropas Savienības fondu administrācijas sistēmas sastāvdaļu, kurai jānodrošina integrētu teritoriālo investīciju (turpmāk – ITI) projektu iesniegumu atlasi saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu regulējošo normatīvo aktu prasībām.
 
Atbalsts ITI īstenošanai Jelgavā tiek plānots šādiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskajiem atbalsta mērķiem (turpmāk – SAM) un pasākumiem:
  1. 3.3.1. SAM „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”;
  2. 4.2.2. SAM „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās”;
  3. 5.6.2. SAM „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”;
  4. 8.1.3. SAM „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”;
  5. 8.1.2.1. pasākumam „Modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi nacionālas nozīmes attīstības centros”’;
  6. 9.3.1.1. pasākumam „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”.
Līdz ar to ITI projektu jomas risinās plašu pilsētas attīstību kavējošu ekonomisko, demogrāfisko, vides, klimata un sociālo problēmu loku.
 
Informācija par aktuālajām projektu iesniegumu atlasēm pieejama šeit:


 
www.jelgava.lv © 2002-2017, Izstrādājis SIA DatorCentrs