Pilsēta Pašvaldība Viesiem Uzņēmējdarbība
Vārda dienas:Igmārs, Ilgmārs, Nanija
Latviski English По-русски Teksta versija Mainīt teksta izmēru
Ceturtdiena, 30. marts
17:34
Saistošie noteikumi *
Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", pilsētas dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot arī administratīvo atbildību par to pārkāpšanu.


Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi
Numurs Pieņ. datums, lēmuma nr. Kad un kur publicēti vai izkārti Nosaukums Aktuālā redakcija
16-19
22.09.2016.
Nr.12/1
“LV” Nr.191 (5763)
03.10.2016.
Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administrācijas teritorijā
16-12
28.04.2016.
Nr.4/2
“LV” Nr.97 (5669)
20.05.2016.
Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā
16-8
18.02.2016.
Nr.2/4
“LV” Nr.43 (5615)
02.03.2016.
Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai
16-7
18.02.2016.
Nr.2/3
“LV” Nr.43 (5615)
02.03.2016.
Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
16-6
18.02.2016.
Nr.2/1
Nav jāpublicē
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 18.februāra saistošie noteikumi Nr. 16-6 "Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2016.gadam"
16-3
28.01.2016.
Nr.1/3
“LV” Nr.28 (5600)
10.02.2016.
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība.
15-22
12.11.2015.
Nr.14/8
“LV” Nr.234 (5552)
30.11.2015.
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošie noteikumi Nr.15-22 "Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzība audžuģimenēm"
15-20
12.11.2015.
Nr.14/6
“LV” Nr.234 (5552)
30.11.2015.
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošie noteikumi Nr.15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi"
15-19
12.11.2015.
Nr.14/5
“LV” Nr.234 (5552)
30.11.2015.
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošie noteikumi Nr.15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi"
15-18
12.11.2015.
Nr.14/4
“LV” 232 (5550)
26.11.2015.
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošie noteikumi Nr.15-18 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā"
15-9
26.03.2015.
Nr.4/1
„LV” Nr. 78 (5396)
22.04.2015.
Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apmērs un piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
15-2
29.01.2015.
Nr.2/2
„LV” Nr. 36 (5354)
20.02.2015.
Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā
14-25
18.12.2014.
Nr.19/2
"LV"  Nr. 13 (5331)
20.01.2015.
Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā
14-20
25.09.2014.
Nr.14/2
„LV” Nr. 198 (5258)
07.10.2014.
Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā
14-6
27.03.2014. Nr.4/3
„LV” Nr.73 ( 5133)
11.04.2014.
Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība
13-57
19.12.2013.
Nr. 16/33
„LV” 17 (5076)
24.01.2014.
Par reklāmas un reklāmu objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Jelgavas pilsētā
13-53
28.11.2013.
Nr. 15/12
„LV”252 (5058)
28.12.2013.
Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas kārtību Jelgavas pilsētā
13-13
25.07.2013.
Nr.8/1
Nav jāpublicē
Jelgavas pilsētas pašvaldības nolikums
13-12
23.05.2013. Nr.5/6
„LV” Nr. 128 ( 4934) 04.07.2013.
Par atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā
13-3
31.01.2013. Nr.1/3
„LV” Nr. 32 ( 4838) 14.02.2013.
Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
12-32
20.12.2012. Nr.17/6
"LV" Nr. 18 (4824) 25.01.2013.
Licences, speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšana uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā
12-31
20.12.2012. Nr.17/5
„LV” Nr. 29 (4835)11.02.2013.
Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas pilsētā
12-30
20.12.2012. Nr.17/4
"LV" Nr. 202 (4805) 27.12.2012.
Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā 2013.-2014.gadā.
12-22
27.09.2012. Nr.12/5
Nav jāpublicē
Nodokļa atbalsta pasākuma piemērošana nekustamā īpašuma nodoklim
12-19
28.06.2012. Nr.9/18
"LV" Nr. 130 (4733) 17.08.2012.
Kārtība, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un saskaņoti tirgus noteikumi
12-15
24.05.2012. Nr.8/1
"LV" 12.07.2012. Nr. 109 (4712)
Saistošie noteikumi par Jelgavas pilsētas teritorijas labiekārtošanu un inženierbūvju uzturēšanu
12-13
26.04.2012., Nr.5/4
01.06.2012. "LV" Nr.86 (4689)
Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas pilsētā
12-12
26.04.2012., Nr.5/3
31.05.2012. "LV" Nr.85 (4688)
Jelgavas pilsētas simbolika
12-10
22.03.2012. Nr.4/1
"Latvijas vēstnesis" Nr. 59 (4662), 17.04.2012.
Ēku numerācijas un ielu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Jelgavas pilsētā
12-4
26.01.2012. Nr. 2/8
"Latvijas vēstnesis" Nr. 26 (4629), 15.02.2012
Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās.
11-21
28.07.2011.
Nr.8/4
 "Latvijas Vēstnesis" Nr. 258 (5318), 31.12.2014.
Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība
11-14
28.04.2011. Nr.5/3
"Latvijas Vēstnesis" Nr. 94 (4492), 16.06.2011
Jelgavas pilsētas pašvaldības peldvietu lietošanas un apsaimniekošanas noteikumi
11-12
24.03.2011. Nr.3/3
"Latvijas Vēstnesis" Nr. 58 ( 4456), 13.04.2011
Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi
10-16
23.09.2010. Nr.11/2
"Latvijas Vēstnesis", Nr.163, 14.10.2010. 
Ģeotelpiskās informācijas apstrādes un ģeodēziskās darbības kārtība Jelgavas pilsētā
10-15
23.09.2010. Nr. 11/1
"Latvijas Vēstnesis", Nr.177, 09.11.2010.
Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi
10-11
22.07.2010 Nr.9/5
"Latvijas Vēstnesis", Nr. 130, 18.08.2010.
Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs Jelgavas pilsētā
09-11
29.09.2009. Nr. 14/2
"Latvijas Vēstnesis" Nr. 162, 13.10.2009.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
09-6
21.05.2009. Nr. 6/23
"Latvijas Vēstnesis" Nr.85, 02.06.2009.
Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
185
28.12.2007. Nr.17/5
"Latvijas Vēstnesis" Nr. 23, 12.02.2008.
Par Jelgavas pašvaldības nodevām.
148
26.04.2007. Nr.5/56
"Latvijas Vēstnesis" Nr.53(4656), 03.04.2012
Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pašvaldībā.
142
25.01.2007. Nr.2/15
"Latvijas Vēstnesis" Nr. 40, 08.03.2007.
"Denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam atdotās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību."
113
05.01.2006. Nr.1/3
"Latvijas Vēstnesis" 21.02.2006.Nr.30
Par saistošo noteikumu "Par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa" apstiprināšanu
93
10.03.2005. Nr.3/25
"Latvijas Vēstnesis" Nr.49 24.03.2005.
Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā.


 
www.jelgava.lv © 2002-2017, Izstrādājis SIA DatorCentrs