Pilsēta Pašvaldība Viesiem Uzņēmējdarbība
Vārda dienas:Justs, Skaidra, Skaidrīte
Latviski English По-русски Teksta versija Mainīt teksta izmēru
Otrdiena, 28. februāris
19:19
Jelgavas pilsētas pašvaldības iepirkumi *
Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu *
Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu *
 
Publicēšanas datums Papildinformācija Iepirkuma priekšmets Statuss
28.02.2017.   “Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” 3.stāva telpu vienkāršota atjaunošana, 2.kārta”, identifikācijas Nr. JPD2017/16/MI Aktīvs
28.02.2017.   Skaņas tehnikas piegāde
(id.Nr.JPD2017/17/MI)
Aktīvs
27.02.2017.   Tautas tērpu izgatavošana un piegāde JPPI „Kultūra”
(id.Nr.JPD2017/15/MI)
Aktīvs
27.02.2017.   Bērnu rotaļu laukuma rekonstrukcija Pulkveža O.Kalpaka ielā 2 (Ozolskvērs), Jelgavā (ID Nr. JPD2017/14/MI) Aktīvs
24.02.2017.   Remontdarbu veikšana vispārīgās vienošanās ietvaros (ID Nr. JPD2017/11/MI) Aktīvs
23.02.2017.   Jelgavas pilsētas pašvaldības informācijas sagatavošana un ievietošana drukātajos periodiskajos izdevumos
(id.Nr.JPD2017/7/MI)
Aktīvs
23.02.2017.   Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2.pamatskola” telpu vienkāršotā atjaunošana, 2.kārta” (ID Nr. JPD2017/13/MI) Aktīvs
16.02.2017. Atbildes uz jautājumiem (23.02.2017.) Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2.internātpamatskola” telpu vienkāršota atjaunošana, 1.kārta (id. Nr. JPD2017/12/MI) Aktīvs
09.02.2017.   „Jelgavas Kultūras nama ALNET video novērošanas sistēmas modernizācija” identifikācijas Nr. JPD2017/9/MI Pabeigts
09.02.2017.   Meža kapu teritorijas paplašināšana – 2.kārta
(id.Nr.JPD2017/8/MI)
Aktīvs
02.02.2017.   Jelgavas pilsētas ielu apstādījumos augošo koku vainagu veidošana
(id.Nr.JPD2017/6/MI)
Pabeigts
26.01.2017.   Ziedu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” vajadzībām
(id.Nr.JPD2017/3/MI)
Pabeigts
19.01.2017. Atbildes uz jautājumiem (26.01.2017.) Būvprojekta „Energoefektivitātes paaugstināšana PII ”Sprīdītis”” izstrāde un būvdarbu autoruzraudzība
(id.Nr.JPD2017/2/MI)
Pabeigts
03.01.2017.   Ziedu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” vajadzībām”
identifikācijas Nr. JPD2016/165/MI
Izbeigts
 


 
www.jelgava.lv © 2002-2017, Izstrādājis SIA DatorCentrs