Pilsēta Pašvaldība Viesiem Uzņēmējdarbība
Vārda dienas:Andra, Līva, Līvija
Latviski English По-русски Teksta versija Mainīt teksta izmēru
Pirmdiena, 27. februāris
15:57

Jelgavas pilsētas domes sēde - 23.februārī.
Norises vieta un laiks: Jelgavas pilsētas domes Sēžu zāle (Lielā iela 11, 2. stāvā), pulksten 10.


Citi notikumi Jelgavas pilsētā

 

2017. gada februāris *
Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde 2017.gada 23.februārī pulksten 10:00
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Lēmuma teksts
1. 
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 23. februāra saistošo noteikumu Nr.__ ”Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-19 “Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi”” izdošana
2. 
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 23. februāra saistošo noteikumu Nr.__ ”Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-20 “Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”” izdošana
3. 
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 23. februāra saistošo noteikumu Nr.__ ”Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 14-25 “Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā”” izdošana
4. 
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Jelgavas pilsētā
5. 
Piekrišana SIA “Jelgavas autobusu parks” iegādāties nekustamo īpašumu Meiju ceļā 64, Jelgavā
6. 
Piekrišana SIA “Jelgavas ūdens” iegādāties nekustamo īpašumu Zvejnieku ielā 10, Jelgavā
7.
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 26. maija lēmumā Nr. 6/6 “Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas izvērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšana”
8. 
Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs” maksas pakalpojumos
9. 
Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” maksas pakalpojumos
10. 
Par Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāšanos sporta biedrībās
11.
Grozījumi Jelgavas domes 2000. gada 13. janvāra lēmumā Nr. 1/27 “Par medicīniskās atskurbtuves darbību”
PAPILDUS IESNIEGTIE LĒMUMU PROJEKTI
1.
Pirmpirkuma tiesību izmantošana uz nekustamo īpašumu Jāņa Asara ielā 1, Jelgavā
2.
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr.16-19
3.
Par Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja komandējumu
2017. gada februāris *
Jelgavas pilsētas domes kārtējā sēde 2017.gada 9.februārī pulksten 10:00
Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Lēmuma teksts
1. 
Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana investīcijām 2017.gadā
2. 
Konkursa „Apbūves tiesības piešķiršana zemes gabala daļā Kārklu ielā 6, Jelgavā” izsludināšana
3. 
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 9.februāra saistošo noteikumu Nr.__ “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2017. gadam” izdošana


 
www.jelgava.lv © 2002-2017, Izstrādājis SIA DatorCentrs