Pilsēta Pašvaldība Viesiem Uzņēmējdarbība
Vārda dienas:Justs, Skaidra, Skaidrīte
Latviski English По-русски Teksta versija Mainīt teksta izmēru
Otrdiena, 28. februāris
19:23
Aktualitātes pašvaldībā RSS
draugiem.lvtwitter.comfacebook.com
Pieņemts Jelgavas pilsētas budžets 2017. gadam 09.02.2017. 11:01 drukāt
Ceturtdien, 9. februārī, Jelgavas pilsētas dome pieņēma pašvaldības 2017. gada budžetu. Kopējais budžeta ieņēmumu plāns šim gadam tiek prognozēts 61,7 miljonu eiro apmērā. Nemainīgas ir pilsētas prioritātes – izglītība, pilsētas infrastruktūras attīstība un uzņēmējdarbības veicināšana. Tāpat Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem tiks nodrošināti visi līdzšinējie sociālā atbalsta veidi.
 
Pamatbudžeta kopējos ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, kā arī transferti no citiem budžetiem. Jelgavas pilsētas pašvaldības Jelgavas pašvaldības budžets ir sabalansēts, kas nozīmē, ka ieņēmumi un izdevumi ir vienā līmenī – 2017.gada ieņēmumi kopā ar naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu plānoti 61 701 387 eiro apmērā.

2017.gadā nodokļu ieņēmumi, kas ir galvenais pašvaldības ieņēmumu avots, plānoti 41 429 071 eiro apmērā. Tas ir par gandrīz 2 miljoniem eiro vairāk nekā precizētajā ieņēmumu plānā 2016.gadā. Lielāko pilsētas budžeta daļu – 90,5% veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas 2017.gada budžetā plānots 37 482 014 eiro apmērā. Tas ir par 5,5% vairāk nekā 2016.gada precizētajā plānā. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi plānoti tādi paši kā 2016.gadā - 3 629 060 eiro (8,7%), bet no azartspēļu nodokļa pašvaldības budžetā plānots ieņemt 317 997 eiro (0,8%).

Nākamā lielākā ieņēmumu sadaļa ir no transfertiem jeb ieņēmumiem, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu pašvaldību budžetiem, – tie šogad plānoti 13 275 904 eiro apmērā. Lielāko summu – 5,85 miljoni eiro – veido pedagogu algas šā gada astoņiem mēnešiem, bet 1,28 miljoni eiro paredzēti pilsētas internātskolām.

Nenodokļu ieņēmumi šogad plānoti 236 275 eiro, bet ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – 1 462 369 eiro. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem vislielākie tiek plānoti par sniegtajiem izglītības pakalpojumiem – 275 181 eiro –, bet iestāde "Kultūra" par ieejas biļešu realizāciju šogad plāno ieņemt 227 000 eiro.

Jelgavas pašvaldībai šogad no valsts budžeta izdevies piesaistīt valsts mērķdotācijas pašvaldības objektiem 1 005 000 eiro apmērā, kas paredzēti četru nozīmīgu projektu realizācijai. Kopā ar pašvaldības finansējumu tas ļaus īstenot jumtu izbūvi brīvdabas estrādei un slidotavai Pasta salā, ierīkot futbola laukumu Kārklu ielā 6, ko īstenos biedrība "Futbola klubs "Jelgava"", kā arī nodrošināt aktīvās atpūtas laukuma renovāciju Ozolskvērā.
 
Uzsākot vairāku lielu projektu realizāciju, šogad pašvaldība sāks apgūt gandrīz 15 miljonus eiro, kas tiks ieguldīti pilsētas ielu sakārtošanā.

Ņemot vērā pilsētas prioritātes, vērienīgākie projekti Jelgavā šogad tiks realizēti izglītības iestādēs un infrastruktūras attīstībā – Jelgavas Valsts ģimnāzijas rekonstrukcija, Tehnoloģiju vidusskolas un bērnudārza "Sprīdītis" energoefektivitātes paaugstināšana, ēkas Zemgales prospektā 7 pārbūve, jauna stadiona izbūve pie 4. sākumskolas, Atmodas ielas, Rubeņu ceļa, Loka maģistrāles, Prohorova, Neretas un Garozas ielas rekonstrukcija, degradētās vides sakārtošana bijušās rūpnīcas “Būvdetaļas” teritorijā un Lielupes krasta nostiprināšana ar mērķi šai vietai piesaistīt jaunus rūpniecības uzņēmumus.
 
Vērienīgākais no projektiem ir plānotā Loka maģistrāles rekonstrukcija posmā no Aviācijas ielas līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai, modernizējot nozīmīgu tranzīta un kravu transporta maršrutu pilsētā. Neretas, Prohorova un Garozas iela tiks rekonstruēta, sakārtojot degradēto vidi depo mikrorajonā, bet Rubeņu ceļa rekonstrukcija notiks sadarbībā ar Ozolnieku novada pašvaldību. Savukārt Atmodas ielas rekonstrukcija posmā no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas rekonstrukcija posmā no Filozofu līdz Tērvetes ielai jau ir sākusies.

Vēl šogad par 150 000 eiro tiks rekonstruēts Akadēmijas ielas posms no Raiņa līdz Lielajai ielai, paredzot autobusu pieturas "Banka" pārcelšanu no vietas pie Jāņa Čakstes pieminekļa uz vietu pie Zemgales apgabaltiesas. Autobusu pieturas pārcelšana atvieglos satiksmes plūsmu Akadēmijas un Lielās ielas krustojumā, kur šobrīd bieži veidojas sastrēgumi. Tāpat šā gada budžetā paredzēti līdzekļi Romas ielas rekonstrukcijas projekta izstrādei, kas paredz šīs ielas asfaltēšanu.
 
Šogad sāksies arī vairāku ēku pilnīga pārbūve. Pēc rekonstrukcijas ēkā Zemgales prospektā 7 plānots izvietot bērnu un jauniešu centru "Junda", kā arī bērnu bibliotēku. Līdz ar ēkas rekonstrukcijas darbiem plānota arī piebūves celtniecība, kur varētu izvietoties “Jundas” interešu izglītības pulciņš “Trases automodelisms”.  

Pārmaiņas piedzīvos arī vecpilsētas kvartāls – tur pašvaldība plāno pilnībā rekonstruēt ēkas Vecpilsētas ielā 14 un 2, kā arī Krišjāņa Barona ielā 50, izveidojot tur Zemgales Restaurācijas centru un amatniecības sētu. Tāpat šogad paredzēta pašvaldības īres nama Stacijas ielā 13 rekonstrukcija, kur būs izveidoti atsevišķi dzīvokļi, likvidējot koplietošanas telpas.
 
Vislielākie izdevumi pilsētas budžetā ir paredzēti izglītībai. 2017. gada pamatbudžetā tai plānoti 26 369 825 eiro. No pašvaldības budžeta līdzekļiem pirmsskolas pedagogu algu paaugstināšanai ar šī gada janvāri izdevumi kopā palielināti par 369 528 eiro. Kopā tas ir 3 378 469 eiro. Izglītības sadaļā budžeta līdzekļi tiek izlietoti mācību iestāžu uzturēšanai, interešu izglītības nodrošināšanai, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra darbības nodrošināšanai un projektu īstenošanai, kā arī pašvaldības sporta skolu darbības nodrošināšanai.

Šogad sāksies pārbūves darbi Valsts ģimnāzijas ēkā, tiks sakārtota arī tās apkārtne, pārbūvēts stadions, kā arī iegādāts mācību aprīkojums. Trijās izglītības iestādēs tiks uzlabota energoefektivitāte – pirmsskolas izglītības iestādēs "Sprīdītis" un "Rotaļa", kā arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas C korpusā. Tāpat šogad projektā tiks turpināta mācību aprīkojuma modernizācija Jelgavas Amatu vidusskolā – metālapstrādes, viesnīcu un restorānu pakalpojumu, kā arī tekstilijas izstrādājumu mācību programmās. Šajā pašā projektā iekļauta arī stadiona pārbūve pie Jelgavas 4. sākumskolas, ko perspektīvā izmantos arī Amatu skolas audzēkņi.
 
Sociālajai aizsardzībai šā gada budžetā paredzēts finansējums 4 583 168 eiro apmērā, kas ir 7,4 procenti no visiem pamatbudžeta izdevumiem. Pašvaldība saglabā visus līdzšinējos sociālos pabalstus un sociālo pakalpojumu veidus, kādi pašvaldībā ieviesti līdz šim. Budžeta līdzekļi tiek piešķirti dažādu pabalstu izmaksai, dienas centriem, nakts patversmei, jaunizveidotajam dienas aprūpes centram pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.
 
Ceļi un ielas
 
54 250 eiro – ielu uzturēšanai ziemā;
20 073 eiro – ielu atputekļošanai;
27 800 eiro – ielu periodiskai uzturēšanai un uzbēršanai;
66 000 eiro – asfalta bedrīšu remontam;
19 200 eiro – autobusu pieturu un to inventāra uzturēšanai;
20 000 eiro – Romas ielas asfaltēšanas projekta izstrādei.
 
Bibliotēka
 
147 000 eiro – Jelgavas pilsētas bibliotēkas ēkas jumta remontdarbu pabeigšanai;
109 025 eiro – Jelgavas pilsētas bibliotēkas Barona zāles remont­darbiem un telpu pārsegumu pastiprināšanai.
 
Drošība
 
Jelgavas Pašvaldības policijas funkciju nodrošināšanai plānots iegādāties:
 
• divas operatīvās automašīnas – 46 904 eiro;
• četrus alkometrus – 4000 eiro;
• trīs ūdensdrošas rācijas – 3000 eiro;
• desmit rācijas – 7600 eiro;
• video reģistratorus pie formas tērpa – 7200 eiro;
• ģeneratoru – 6000 eiro;
• radaru – 2500 eiro.
 
Kultūras nams
 
25 000 eiro – kultūras nama Lielās zāles skatuves grīdas nomaiņai;
12 500 eiro – kultūras nama tērpu noliktavu un pirmā stāva gaiteņa remontam;
25 000 eiro – jaunu tautas tērpu iegādei;
41 000 eiro – projektora iegādei Lielajā zālē.
 
Pašvaldības teritorijas labiekārtošana
 
25 000 eiro – iekšpagalmu sakārtošanai (pašvaldības līdzmaksājums);
60 000 eiro (t.sk. valsts budžeta finansējums 5000 eiro) – Ozol­skvēra renovācijai;
35 000 eiro – stāvlaukuma izbūvei pie PII "Lāčuks";
150 000 eiro – vides objekta "Laika rats" un vietas izveidei;
150 000 eiro – Akadēmijas ielas asfaltēšanai no Raiņa līdz Lielajai ielai;
85 000 eiro – Meža kapu uzbēršanai.
 
Vēlēšanu organizēšana
 
2017. gada 3. jūnijā notiks pašvaldību vēlēšanas, un to organizēšanai budžetā ieplānoti
33 000 eiro.
 
Sports
 
77 270 eiro – pilsētas sporta pasākumiem;
78 000 eiro – augsta sasnieguma sportistu atbalstam individuālajos sporta veidos;
298 000 eiro – komandu sporta spēļu atbalstam;
58 000 eiro – Jelgavas sporta klubu atbalstam sporta sacensību rīkošanai un dalībai;
66 000 eiro – dalībai Latvijas Jaunatnes olimpiādē, Latvijas sporta veterānu (senioru) sporta spēlēs, meistarsacīkstēs un starptautiska līmeņa sacensībās;
15 000 eiro – šorttreka atbalsta programmas īstenošanai Jelgavā;
30 000 eiro – dažādiem sporta pasākumiem, projektiem;
10 000 eiro – elektroniskā tablo iegādei sporta hallē;
15 000 eiro – akadēmiskās airēšanas laivas iegādei;
10 000 eiro – divu C-1, C-2 XL laivu iegādei;
3000 eiro – elektriskā skrejceliņa iegādei;
6000 eiro – profesionālā mākslas vingrošanas paklāja iegādei.


Informācija sagatavota
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē
Komentāri
Pašlaik nav neviena komentāra!


 
www.jelgava.lv © 2002-2017, Izstrādājis SIA DatorCentrs